Workshops

Regelmatig bied ik workshops aan. o.a kleine opstellingsvormen die in een dagdeel in kleine groep kunnen worden gedaan. Ook zijn er onderdelen uit de bijeenkomsten van Vrouw kom in je kracht! geschikt om als workshop aan te bieden. Over het algemeen zijn de workshops bestemd voor een gemengde groep van mannen en vrouwen. In de komende periode zal ik hierover meer informatie geven.

Helen van de Voorouderlijnen

Middels opstellingen kan individueel of in een groep worden gewerkt aan het hele van de Voorouderlijnen. Bij opstellingen wordt er gebruik gemaakt van "het wetende veld" of ook wel "het universele veld" genoemd. In dit veld kunnen patronen die in het verleden zijn ontstaan in de voorouderlijnen worden waargenomen . In diverse gevallen blijkt er een verstoring te zijn ontstaan die belemmerend of versluierend kan werken in het handelen en de energie van nageslacht.

Bij opstellingswerk is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de verstoringen en hoe te komen tot het helen van deze verstoorde patronen. Het is ook mogelijk dat krachtige patronen van onze voorouders niet meer goed gevoeld worden. Ook deze kunnen weer meer voelbaar worden gemaakt en helend werken.

Opstellingsvorm:

Helen van de voorouderlijn en de voorouder van het land in samenhang met Ho'oponopono.

Een krachtige opstellingsvorm waar je de heling groot mag aanvragen. Deze opstellingsvorm kun je verdiepen door vaker de opstelling te doen of terug te halen in meditatievorm. Er wordt gewerkt met een kleine groep. Tijdens een dagdeel is het de bedoeling dat iedere deelnemer de kans krijgt om zijn Voorouderlijn te helen. Je bent gedurende de overige opstellingen representant. Bij voldoende ruimte in de tijd wordt ook een meditatievorm aangeboden waarin je de kracht uit de opstelling kan terughalen en verder kan verdiepen.

Kosten: 35,=

Voor datum en locatie zie agenda.

Indien deze workshop nog niet in de agenda staat vermeld en je wel interesse hebt, kun je dit laten weten.

Aanmelden: [email protected]


Thema's die binnenkort als workshop worden aangeboden:

Helen via de baarmoeder 

Meditatie en werken met klei en wol


Mijn ruimte in relatie tot de ander? 

Ruimtelijk energetisch ervaren, tekenend ontdekken, voelen en leren benoemen, meditatie